Samarbetspartners

Som medlem hos Folkets hus Gym har man mot uppvisande av kvitto, följande rabatter;