Villkor

Villkor

OBS. Under punkt 11 kan du läsa om bötesbelopp om man släpper in obehöriga på gymmet. 

1. Medlemskap

Medlemskapet på Folkets hus Gym är personligt. Det innebär alltså att man INTE får släppa in någon annan på gymmet, inte ens andra medlemmar. 
OBS. För att få ett rabatterat pris som ”student” så krävs att man studerar på heltid, har giltigt studentkort och att man inte har en anställning på något jobb.
Minimiåldern för att träna är 11 år med målsman, 15 år för att träna på egen hand och 18 år för att få teckna autogiro. För medlemmar under 18 år krävs att målsman tecknar medlemskap för dennes räkning. Vid varje träningstillfälle ska medlemmen alltid registrera sig genom att via sin mobil låsa upp entrédörren (gäller ej 11-14 år då man går in tillsammans med målsman). Som medlem är du skyldig att meddela Folkets hus Gym vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra inlämnade uppgifter.
Som medlem får man ta med sig en kompis som får provträna ett pass gratis. Dock måste alltid Daniel kontaktas i förväg. Tel 070-396 59 84.

2. Betalning

Betalning av medlemskap sker via Bankgiro, Swish eller autogiro/månadsabonnemang, årsvis/månadsvis i förskott. Vi tar även emot Friskvårdskuponger och Actiway. Folkets hus Gym förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

3. Autogiromedgivande
Har medlemmen valt betalning av medlemskap månadsvis genom medgivande om autogiro (autogiromedlemskap) och tillräckliga medel saknas på medlemmens konto vid dagen för överföring, skickar Bolaget en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Bolaget skulden till inkasso. Bolaget har rätt att debitera medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Bolagets konto. Om Bolaget inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.
Autogiromedlemskap med bindningstid övergår efter bindningstiden till löpande abonnemang och pris uppdateras till aktuell prislista med 2 månaders uppsägningstid.
Vid betalning via autogiro medges att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av betalningsmottagaren för överföring till denna via bankens automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivande kan på medlemmens begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank. Uttag från medlemmens konto sker tidigast på förfallodagen. Har medlemmen inte senast bankdagen före förfallodag tillräckligt med pengar på kontot för sina betalningar är hen medveten om att detta kan innebära att betalningarna inte blir utförda.
Om betalningar ändå görs har banken rätt att ta ut ränta och avgifter enligt bankens vid var tid gällande regler för den skuld som därigenom uppstår. Medlemmen medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler.

4. Uppsägning

Uppsägningen ska ske med påskrift på en uppsägningsblankett eller via mail och gäller från och med det datum påskriften skett på pappret eller mailet skickats. info@folketshusgym.se

5. Frysning, överlåtelse och inlösen av annat gymkort

Frysning av medlemskap kan ske mot uppvisande av läkarintyg och är kostnadsfri. Frysning kan ske i max ett år och ej retroaktivt.

Överlåtelse av träningskort kan ske mot en kostnad av 400 kr. Träningskort återköps ej. 

Har du bindningstid kvar på annat gym så löser vi in det (max 6 mån), vid tecknande av 12-månaders medlemskap hos oss. Då betalas de första 12 månaderna som vanligt och resterande bonustid blir helt kostnadsfri.

6. Hälsotillstånd

Medlemmar och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i Folkets hus Gyms aktiviteter. Folkets hus Gym ansvarar inte för personskador som uppkommit pga olycksfall när du tränar i våra lokaler. Vi rekommenderar varje medlem att teckna en egen olycksfallsförsäkring.

7. Trivselregler och träningsföreskrifter

Medlemmar förutsätts alltid att uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa gällande  trivselregler och användning utav utrustning som meddelas skriftlig eller muntligt. 

 • Alla vill trivas och ha det trevligt på gymmet. Använd ditt sunda förnuft och håll en rimlig ljudnivå.
 • Ställ uteskorna på angiven plats vid skogränsen i trappuppgången. Inomhus använder vi enbart inneskor. Inneskorna tar vi även hem efter avslutad träning så det lämnas plats i skohyllan.
 • Använd gärna egen musik i hörlurar. 
 • Se till att det alltid är rent och snyggt efter dig. Plocka undan vikter, hantlar och övriga redskap efter användning. Släng inga redskap/vikter i golvet. De är ömtåliga.
 • Torka av konditionsmaskiner och träningsredskap med papper och rengöringsspray efter användning. Papper och sprayflaska finns i lokalen.
 • Vi kastar tejp, snus, tomma förpackningar, papper etc. i papperskorgarna.
 • Magnesium, talk eller övriga pulver är inte tillåtet hos oss. Detta p.g.a hygieniska skäl och en renare miljö i gymmet. 
 • Rökning sker utanför gymmets område inkl. parkeringen.
 • Träna gärna kondition på konditionsmaskinerna, men använd ditt förnuft och ta en paus om det är kö för uppvärmning och många är på gymmet.
 • I duschutrymmena ser vi till att torka av oss ordentligt innan vi går ut på golvet i omklädningsdelen. 
 • Handtvålen som finns på toan är enbart till för händerna efter toalettbesök.
 • Det är trevligt att lukta gott och fräscht men tänk på att överdriven användning eller starka parfymer och deodoranter kan ge andra personer andningsproblem.
 • Fr.o.m. det år du fyller 15 är du välkommen att träna på gymmet. Barn under 15 år får inte vistas ensamma i gymmet utan tillsyn pga. skade- och olycksrisk. Barn 11-14 år får endast träna på Folkets hus Gym under närvaro och ansvar av målsman. Givetvis har då målsman också medlemskap.
 • Om du har barn i åldern 2-10 år så erbjuder vi barnpassning vissa tider mot en avgift. Dessa tider visas i kalendern på folketshusgym.se/schema/. 
 • Vid hög belastning på gymmet ser vi att man använder sunt förnuft och kanske måste begränsa sin träning, för att alla ska kunna få träna. 
 • Är du sen till ett bokat pass, förlorar du din plats och kan inte delta.
 • Avbokning av pass ska ske senast 1 dygn före bokad tid. Vid 2 missade bokningar utan giltiga skäl, blir medlem spärrad från bokning samt deltagande på pass. Bokningsspärr hävs mot en avgift.
 • Vi rekommenderar er att förvara värdesaker i våra värdeskåp. Folkets hus Gym ansvarar ej för förlorade ägodelar. Kom ihåg att tömma ditt skåp efter ditt träningspass. Skåpen ska vara tillgängliga för övriga medlemmar på klubben. Förlust av nyckel till värdeskåp debiteras med 100:- för tillverkning av en ny.
 • Träning i bar överkropp är inte tillåtet.
 • Fotografering/filmning i omklädningsrummen är förbjudet.
 • Se till att ha med din ID-handling till gymmet. För att kontrollera att vi inte har obehöriga medlemmar eller att någon tränar utan giltigt medlemskort, så genomför vi ibland kontroller.
 • Träna inte om du är sjuk eller med pågående infektion/infekterat sår. Inte bara för din egen skull, bakterier kan överföras vidare vid hudkontakt eller via träningsredskap.
 • Sist men inte minst – HA KUL!  🙂 

8. Praktiska ändringar

Folkets hus Gym förbehåller sig rätten att göra ändringar vad gäller öppettider, schemalagda aktiviteter, villkor, förnyelser av utrustning etc. Folkets hus Gym förbehåller sig rätten att stänga av vissa delar av gym/träningssal/omklädningsrum och dyl. vid renoverings-, reparations-, underhålls- och servicearbeten. Viss avstängning kan även ske i samband med utbildning. Ändringarna meddelas via uppsatta anslag i lokalerna och/eller i sociala medier såsom Facebook, Instagram och webbsida.

9. Personuppgifter

Folkets hus Gym förbehåller sig att lagra personuppgifter. Genom godkännande av medlemsavtalet accepterar ni vår hantering av personuppgifter och utskick från vår verksamhet.

10. Passersystem

Med en mobiltelefon har medlemmarna tillträde till gymmet. Vid tecknande av medlemskap får man ett telefonnummer till passersystemet. Observera att man inte kan ha ett skyddat nummer eftersom passersystemet måste kunna känna igen numret och godkänna att man innehar ett giltigt medlemskap. Vid fall då man har skyddat nummer kontaktar man Daniel på 070-396 59 84 för en annan lösning där man låser upp via en app.

När man ska gå in på gymmet, ringer man upp systemet som låser upp entrédörren. Man hör då ett klick och då går det bra att öppna dörren. Ibland kan det ta upp till 5 sek innan detta klick hörs. Var då tålmodig.
Detta nummer får endast ringas då du står utanför dörren till Folkets hus Gym för att gå in.

Det är mycket viktigt att alla medlemmar ringer upp systemet, för registrering/kontroll av sin behörighet och medlemskap.  
Man är inte oartig när man stänger dörren efter sig framför näsan på en annan person som också väntar på att gå in. Detta för att inga obehöriga ska ta sig in på gymmet. Alla medlemmar ska känna till detta.
Vid utpassering håller man in tryckknappen med en nyckelsymbol på samtidigt som man öppnar dörren. Här behöver vi väl inte nämna att det är förbjudet att hålla upp dörren för folk som väntar utanför?

Om någon ber er hålla upp dörren så är de troligtvis inte medlem. Medlemmarna vet ju om att det är strängt förbjudet att släppa in någon mer än sig själv.
Om detta sker dras medlemskapet in utan återbetalning.

11. Missbruk av passersystemet / brott

I grova fall av regelbrott såsom stöld, vandalisering, aggressivt uppträdande, missbruk av passersystemet där man släpper in icke behörig person, stängs man av och förlorar sitt medlemskap med omedelbar verkan. Återbetalning av medlemsavgift sker ej. Folkets hus Gym kan dessutom fakturera ett vite på mellan 100-1000 kr retroaktivt per gång missbruk har skett. Vid ”mindre” ej upprepade förseelser kan man dock få en andra chans att bli medlem igen efter en tid. 

12. Dopning / avstängning

Folkets hus Gym har nolltolerans mot all användning av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt gällande dopinglag.

13. Utrymning

På vår anläggning finns det utrymningsinformation. Ta för vana att studera utrymningsplanerna och titta efter närmaste nödutgång.

14. Kameraövervakning

Lokalen kameraövervakas för allas trygghet och säkerhet.
Vi utför kameraövervakning utan ljudupptagning för att förhindra stöld och skadegörelse, erbjuda optimal service och stödja driftsrutiner. Uppgifter som behandlas vid kameraövervakning är bildupptagning som kan hänföras till en fysisk person. Uppgifter från kameraövervakning lagrar vi i upp till två månader om vi inte måste spara uppgifterna längre för att tillvarata våra rättsliga intressen. 

Insamling av personuppgifter har vi baserat på en intresseavvägning. Vid intresseavvägningen har vi gjort en helhetsbedömning där vi bland annat vägt in uppgifternas karaktär, hur många uppgifter som behandlas och på vilket sätt de behandlas.

Särskild procedur för åtkomst till kamerabilder:

Kamerabilder är personuppgifter vi är mottagare av och som vi skyddar med extra försiktighet. Material från kamerabevakning omfattas av tystnadsplikt och skyddas mot obehörig åtkomst eller obehörigt utnyttjande. Vi kan lämna ut materialet till brottsbekämpande myndigheter eller annan myndighet om det följer av lag eller för att tillvarata våra intressen. Om du vill ta del av kamerabilder ber vi dig fylla i en blankett för begäran om tillgång till kamerabilder. Vi ställer ett antal frågor när det gäller den information som visas på bilderna och hur den registrerade individen ser ut. Anledningen till det är att det kan finnas flera personer som visas i bilderna och ger oss möjlighet att anonymisera personerna.